Disclaimer voor www.groenekleintjes.nl

 

De disclaimer basics

  1. Op alles op deze website rust Copyright en mag daardoor niet worden overgenomen, geherpubliceerd of op enige andere wijze worden aangepast en/of gebruikt zonder expliciete toestemming van groenekleintjes.nl  Bij misbruik ondernemen wij juridische stappen.
  2. Groenekleintjes.nl publiceert van tijd tot tijd gesponsorde content. Dit staat altijd duidelijk vermeld in de desbetreffende post. Ook is de content in deze posts onze eerlijke mening. Goede reviews kunnen niet worden gekocht, enkel verdiend.
  3. Groenekleintjes.nl maakt gebruik van affiliate links. Hiervoor krijgt groenekleintjes.nl een kleine commissie als jij via deze links een aankoop doet. Dit zorgt bij jou uiteraard voor geen extra kosten.
  4. Groenekleintjes raadt enkel dingen aan waar wij zelf achter staan en/of enthousiast over zijn.
  5. Alle content op groenekleintjes.nl is niet geschreven door een expert, medisch proffessional of anders bevoegd persoon. Alle keuzes die jij maakt op basis van content van Groenekleintjes.nl valt geheel onder eigen verantwoordelijkheid. Groenekleintjes.nl kan géén verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid nemen voor jouw acties en/of keuzes naar aanleiding van onze content op groenekleintjes.nl
  6. Zie je een foutje? Laat het ons dan weten! Vinden we fijn 😉
  7. Om deze site te bezoeken moet je 16 jaar of ouder zijn. (Van de wet dus..)
  8. Groenekleintjes.nl doet er alles aan om een fijne omgeving te zijn voor jou als lezer. Zie je iets vreemds, verdachts, discriminerends, haatdragends of onjuists? Laat het ons z.s.m. weten via het contact formulier.

 

De officiële versie

Disclaimer

Groenekleintjes.nl, verleent u hierbij toegang tot https://www.groenkleintjes.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Groenekleintjes.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Groenekleintjes.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Groenekleintjes.nl.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Groenekleintjes.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Groenekleintjes.nl

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Groenekleintjes.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij het kopiëren van teksten en beeldmateriaal welke is geschreven/gemaakt door Groenekleintjes.nl en waarvoor geen toestemming is verleend, worden juridische maatregelen genomen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.